Sökresultat

33 resultat vid sökning efter .

Stadgar

Innan ditt företag ansöker om medlemskap i SEES är det viktigt att ta del av föreningens stadgar. Föreningens stadgar finns

Medlemskap

Verksamhet och fördelar för medlemmar Nätverk av experter Intressanta seminarier  Europeiskt nätverk  Ger ut litteratur och ger kurser, gratis tidning

Vår bransch

Trender i miljötålighetsbranschen Testmetoderna ifrågasätts om testresultatet är negativt Nya material används Tidsnöd leder till kombinationsprov som inte fungerar som

Styrelse

Ordförande Peter Eriksson (2017-2019) RISE Research Institutes of Sweden, Borås 010-516 50 00 e-post: peter.eriksson@ri.se Vice ordförande Daniel Bodin (2017-2019)