Applica Test & Certification AS er tidligere “Testsenteret” hos Det Norske Veritas (DNV). Vi har drevet måle- og testevirksomhet siden 1954 og har mange års erfaring med produkttesting. Applica Test & Certification AS har en unik og bred portefølje til å teste, kombinert med sterk tverrfaglig kunnskap og erfaring fra global maritim og energisektor. Vi tilbyr akkrediterte målinger og tester av egenskaper som temperatur, klima, vibrasjon, sjokk og elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).

Hemsida: http://www.applica.no/