Idag är MWL en del av institutionen för Farkost och flyg och har med ca 30 anställda vuxit till Skandinaviens största högskolecentrum för forskning inom ljud och vibrationsområdet. Vid MWL har vi tillgång till utrustning och högklassiga lokaler för ljud och vibrationsmätningar.

Hemsida: www.kth.se