Miljötålighet inom försvarsindustrin

Plats: RISE, rum ”Ampere”, hus 8, Brinellgatan 4, Borås
Tid: 13:00 onsdagen 10 april – 13:00 torsdagen 11 april
Kostnad: SEES medlemmar fritt, ej medlem 1500 SEK

Onsdag 10 april
13:00 – 14:30 Föredrag I
14:30 – 15:15 Kaffe
15:15 – 16:45 Föredrag II
19:00 – Middag

Torsdag 11 april
09:00 – 10:00 Årsmöte
10:00 – 12:00 Rundvandring Bofors Test Center
12:00 – 13:00 Lunch