Kurs i miljötålighet

Svenska föreningen för miljötålighetsteknik, SEES, anordnar tillsammans med RISE en tvådagars introduktionskurs i miljötålighetsteknik. Kursen hålls hos RISE, Galileo i Borås.

Sista anmälningsdag är den 20 december 2018.