Kalender

Kurs i miljötålighet

Svenska föreningen för miljötålighetsteknik, SEES, anordnar tillsammans med RISE en tvådagars introduktionskurs i miljötålighetsteknik. Kursen hålls hos RISE, Galileo i

Borås

15 - 16 januari 2019

Plats RISE, Galileo, Brinellgatan 4, Borås