Kalender

Kurs i miljötålighet

Svenska föreningen för miljötålighetsteknik, SEES, anordnar tillsammans med RISE en tvådagars introduktionskurs i miljötålighetsteknik. Kursen hålls hos RISE, Galileo i

Borås

15 - 16 januari 2019

Plats RISE, Galileo, Brinellgatan 4, Borås

Vårmöte SEES

SEES vårmöte hålls den 10 april 2019. Plats: tbd.

10 april 2019

Plats Plats: tbd