Medlemskap

Verksamhet och fördelar för medlemmar

  • Nätverk av experter
  • Intressanta seminarier
  •  Europeiskt nätverk
  •  Ger ut litteratur och ger kurser, gratis tidning
  •  Möjlighet att delta i offentligt finansierade forskningsprojekt
  •  Möjlighet att påverka standardiseringen