Sök medlemskap

Till medlemmar i SEES kan styrelsen anta varje företag, organisation eller liknande som har verksamhet eller intresse inom området miljötålighetsteknik, samt är beredd att aktivt verka för branschens intressen.

Ansök om att bli medlem – fyll i detta formulär eller kontakta sekretariatet på 08-782 08 50.

Jag vill ha mer information om medlemskap i SEES

Företag: *

Postadress: *

Postnummer: *

Ort: *

Kontaktperson: *

E-post: *

Mobiltelefon: *

Telefon: *