Vår bransch

Miljötålighetsteknik - för bättre funktion och livsoptimering hos produkter.
Ju tidigare i produktutvecklingskedjan du beaktar produktens miljötålighet, desto billigare blir det.

Trender i miljötålighetsbranschen

  • Testmetoderna ifrågasätts om testresultatet är negativt
  • Nya material används
  • Tidsnöd leder till kombinationsprov som inte fungerar som avsett
  • Komplex systemtestning är svår att outsourca
  • Nya lagkrav kring miljövänliga produkter
  • Integrerad provning miljötålighet/miljövänlighet