Europeisk organisation

SEES är medlem i den europeiska organisationen CEEES. Information om dem hittar du nedan .

Internationellt samarbete
SEES är tillsammans med systerföreningar från 10 andra europeiska länder medlem av Committee of European Environmental Engineering Societies, CEEES. På samma sätt som inom SEES, har CEEES Working Groups. Den svenska föreningen deltar aktivt med representanter i samtliga CEEES working groups. Förutom erfarenhetsutbyte bedriver alla grupperna utvecklingsarbete och i många fall leder arbetet bl a till underlag för standard inom området.

SEES samarbetar också med amerikanska motsvarigheten till CEEES, nämligen IEST Institute of Environmental Science and Technology.

CEEES
SEES är medlem i den europeiska organisationen CEEES. Information om dem hittar du nedan.

Länk till CEEES hemsida.

CEEES är den europeiska organisationen för miljötålighetsteknik. CEEES står för Confederation of European Environmental Engineering Societies.

CEEES arrangerar regelbundet internationella branschträffar och konferenser för sina medlemmar. Ordförandeskapet i CEEES roterar bland föreningens olika nationella medlemmar. Du kan läsa mer på CEEES hemsida.

Se aktuell förteckning över vilka nationella organisationer som ingår i CEEES.

CEEES General Assembly hölls den 16 september 2015. Se protokoll.

CEEES logga