Standardisering SEK

Internationella standarder för miljöklassificering och miljötålighetsprovning tas fram inom IEC och standarderna därifrån blir också normalt europeisk och svensk standard. Läs mer om IEC TC 104 här.

Ny svensk standard från SEK Svensk Elstandard finns här