Standardisering

Inom miljötålighetsområdet är standarder ett viktigt verktyg för design, provning och verifiering av produkter. De viktigaste grupperna av standarder är standarder från nedanstående organisationer:

IEC

IEC utarbetar internationella standarder för elektriska och elektroniska produkter. För info se std.iec.ch.

SEES arbetar med att försöka påverka så att standarder förbättras och passar arbetet i industri. SEES anser bland annat att antalet standarder bör bli färre och att kunskapen i industrin kring miljötålighetsstandarder behöver öka.

SEES finansierar och driver sekretariatet i IEC/TC 104, Environmental conditions, classification and methods of test. Inom denna kommitté tas kontinuerligt nya standarder inom milötålighetsområdet fram.

Du kan läsa mer om verksamheten inom IEC/TC 104 på IECs hemsida.
MIL STD 810

MIL STD 810 är en militär standard från USA. För mer info se här.

DEF-STAN 00-35

DEF-STAN 00-35 är en militär standard från Storbritannien, se här.

GAM

GAM är en militär standard från Frankrike.

STANAG och AECTP

STANAG och AECTP är NATO–standarder, se här.