SEES Examensarbetstävling

SEES anordnar en pristävling för bästa examensarbete. Tävlingen syftar till att främja intresset för miljötålighetsteknik vid högskolor och universitet i Sverige.

Särskilt områdena:

  • Mekanisk påverkan
  • Transporters produktpåverkan: klimateffekter, vibrationer och stötar
  • Fukt och korrosion
  • Beräkningsmodeller
  • Testmetoder och utrustning för miljötålighetstester
  • Produkters tillförlitlighet och ESS

Stipendiater 2012:
Erika Callsen, Chalmers Tekniska Högskola
Development of accelerated corrosion tests involving alternative exposure to hostile gases, neutral salt spray and drying

Peter Carlzén, Linköpings Universitet
Comparing Damage Impact of Random Vibration and Static Loads on Generic Systems

Stipendiater 2013:
Emelie Bengtsson, Chalmers Tekniska Högskola
Creating super hydrophobic surfaces for moisture protection of biobased composites

Tibeu Gissila, Blekinge Tekniska Högskola
Connectors and Vibrations – Damages in Different Electrial Environments

Prissumman för examensarbetstävlingen är 10 000 kr samt ersättning för resa inom Sverige för deltagande i prisutdelningen.

Stipendiater 2014:
Ingen stipendiat utsågs 2014, p g a brist på relevanta examensarbeten.

SEES Examensarbetstävling 2015
Ingen prisutdelningen sker under 2015.