Publikationer

SEES ger ut en litteraturförteckning (se publikationer) över de skrifter som kommit fram i föreningens regi. Speciellt kan nämnas Environmental Engineering Handbook. Handboken ger god vägledning vid miljötålighetstekniskt arbete och är en god hjälp vid upprättande av miljötekniska specifikationer, exemplevis vid inköp såväl inom landet som vid utlandsbeställningar.

environmental-handbook-small

För att beställa publikationer, skicka ett mail till: sees@tebab.com

Samtliga priser exkl. moms.
(Pris för icke SEES-medlemmar inom parentes)