Välkommen till SEES - Svenska föreningen för miljötålighetsteknik

Kalendarium

SEES värnar om personlig integritet

Snabbare väg till arbetstillstånd

SEES flyttar sin kansliverksamhet till RISE

Utbildning

En tvådagars fortsättningskurs i miljötålighetsteknik anordnas av SEES och RISE den 12-13 september 2018 hos RISE, Brinellgatan 4 i Borås.

Uppförandekod

Som medlem i SEES följs Uppförandekoden!

Inbjudan Kickstart Digitalisering

Om vår bransch

Miljötålighetsteknik – för bättre funktion och livstidsoptimering hos produkter. Ju tidigare i produktutvecklingskedjan du beaktar produktens miljötålighet, desto billigare blir det.

Europaorganisation

SEES är medlem i CEEES, den europeiska organisationen för miljötålighetsteknik. CEEES står för Confederation of European Environmental Engineering Societies.