SEES - Svenska föreningen för miljötålighetsteknik

The Swedish Environmental Engineering Society, SEES, vars svenska namn är Svenska Föreningen för Miljötålighetsteknik, är en branschförening som grundades 1985 som ett kontaktorgan för företag och institutioner som är verksamma inom eller har intresse av miljötålighet.

SEES består av företag, organisationer eller liknande som i Sverige bedriver verksamhet inom området miljötålighetsteknik. Föreningens ändamål är att utveckla och stärka teknikområdets ställning i Sverige, genom att t ex arrangera seminarier och kurser, fungera som kontaktorgan mellan medlemmarna, informera om nyheter inom miljötålighetstekniken, fungera som remissinstans för provningsstandarder samt företräda teknikområdet och utgöra kontakt-/informationsorgan gentemot såväl nationella som internationella myndigheter, forskningsorgan och organisationer.

Idag är ett 40-tal företag och institutioner medlemmar i föreningen. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ, som väljer ordförande och styrelse.