En produkt måste fungera i sin tilltänkta miljö. Det kan handla om att produkten utsätts för fukt, hetta, salt och kyla, skakig miljöer i fordon samt slag och stötar. Som medlem i SEES får du tillgång till nätverk och kunskap som gör att du kan undvika kostsamma felkonstruktioner i ett tidigt skede.

Medlemskap i SEES ger dig

  • Ett nätverk av svenska och europeiska experter
  • Tillgång till intressanta seminarier inom området
  • Möjlighet att skaffa relevanta publikationer som kommit fram i föreningens regi till reducerat pris
  • Möjlighet att gå miljötålighetsutbildning, grund- och fortsättningskurser, till reducerat pris
  • Möjlighet att delta i offentligt finansierade forskningsprojekt
  • Möjlighet att påverka standardiseringen inom miljötålighetsområdet

Bli medlem

Vi välkomnar nya företag och organisationer som är verksamma inom, eller har intresse av, miljötålighet att bli medlemmar. Kravet är att man är beredd att aktivt verka för branschens intressen. Medlemsavgiftens konstruktion kan du ladda ner här.

Styrelsen godkänner nya medlemmar vid nästkommande styrelsemöte. Skicka intresseanmälan med dina kontaktuppgifter till kansliet på SEES@ri.se.

Europeiskt samarbete inom miljötålighetsteknik

Under 2018-2020 innehar SEES ordförandeskapet för den Europeiska motsvarigheten – CEEES, Confederation of European Environmental Engineering Societies. Ordförande är Peter Eriksson (RISE).

Det europeiska  förbundet är ett forum för samarbete och informationsutbyte inom i första hand, europeiskt miljötålighetsarbete. I detta begrepp inkluderas produktresistans mot omgivningsmiljöns påverkan.

Föreningen är oberoende och utan vinstintresse och har skapats för att marknadsföra vetenskapliga och tekniska framsteg inom miljötålighetsområdet. Man arrangerar bransch- och teknikseminarier två gånger per år i ett rullande nationellt schema, bevakar och informerar om nyheter inom teknikområdet, är remissinstans för miljötålighetsstandarder och tar fram och uppdatera utbildningsmaterial inom området.

CEEES verkar också för samarbete med EUs ramprogram för forskning och innovation.

 

SEES ordförande (2017-2019)
Peter Eriksson
RISE Research Institutes of Sweden, Borås
010-516 50 00
peter.eriksson@ri.se