Miljötålighetsutbildningar

SEES anordnar tillsammans med RISE tvådagarskurser i miljötålighet på RISE i Borås.

Grundkurs i miljötålighetsteknik
Hur påverkas avancerade och dyrbara produkter av yttre faktorer som sand och damm, solstrålning, regn och extrema temperaturer? Tål underenheter vibrationer som genereras av större system? Klarar exempelvis lastbilens avgassystem tänkt livslängd i en saltbemängd miljö? Hur kan vi arbeta i projekt och produktutveckling för att beakta dessa frågor. Frågeställningen är mycket viktig för tillämpningar där produktens tillförlitlighet är väsentlig.

Fortsättningskurs i miljötålighetsteknik
Alla produkter påverkas mer eller mindre av värme/kyla, solstrålning, korrosiv miljö, stötar och vibrationer. Om produkten innehåller elektronik kan denna störa omgivande produkters elektronik eller störas av dessa. Hur säkerställer man att en produkt har avsedd livslängd och fungerar i den miljö den är tänkt att användas i? Miljötålighetsteknik handlar om detta.

Kontaktperson: Martin Olofsson, RISE, martin.olofsson@ri.se