Kurser

En tvådagars fortsättningskurs i miljötålighetsteknik anordnas av SEES och RISE den 12-13 september 2018 hos RISE konferensrum Galileo, Brinellgatan 4 i Borås. Innehåll: Kursen består av tre delar som behandlar klimatiska/kemiska miljöfaktorer, stöt/vibration samt elmiljö.

miljotalighetshandboken

Aktuellt program.

Denna kurs genomförs årligen.