Miljötålighetsutbildningar

SEES anordnar tillsammans med RISE tvådagarskurser i miljötålighet på RISE i Borås, medlemmar har rabatt på utbildningen. Du hittar mer information om dem under fliken utbildning.

Standardisering

Standarder ett viktigt verktyg för design, provning och verifiering av produkter. De viktigaste grupperna av standarder inom miljötålighetsområdet kommer från:

IEC – International Electrotechnical Commission
IEC utarbetar internationella standarder för elektriska och elektroniska produkter.

SEES arbetar med att försöka påverka så att standarder förbättras och passar arbetet i industri. Vi anser bland annat att antalet standarder bör bli färre och att kunskapen i industrin kring miljötålighetsstandarder behöver öka.

I IEC/TC 104, Environmental conditions, classification and methods of test tas kontinuerligt nya standarder inom milötålighetsområdet fram. Du kan läsa mer om verksamheten inom IEC/TC 104 på IECs hemsida

Publikationer

ENVIRONMENTAL ENGINEERING HANDBOOK (miljötålighetshandbok med engelsk text). Handboken ger god vägledning vid miljötålighetstekniskt arbete och en hjälp vid upprättande av miljötekniska specifikationer vid inköp nationella och internationella beställningar.OBS! Boken kommer i ny omarbetad version 1 april 2019. Därmed kommer denna bok att upphöra!
600,- (750,-)

CLIMATIC AND AIR POLLUTION EFFECTS ON MATERIALS AND EQUIPMENT – CEEES publication No 2 1999. CEEES. Boken är utarbetad av CEEES arbetsgrupp Climatic and Air Pollution Effects 1996 –1999
Environmental Testing – Metods and Standardisation
– Environmental Engineering: Fundamentals and Strategies (Schubert/Ziegahn, GUS)
– Examples for standardization work on effects of air pollutants on materials (Grefven/Thiel, GUS)

Environmental Testing of Electronic and Metals
– Flowing mixed gas corrosion test (Kreuzer, GUS)
– Humidity and pollution effects on electronic equipment (Schweigert, GUS)
– Corrosion tests on electronical products (Reichert/Cäsar, GUS)
– The effects of salt fog in accelerated artificial tests compared to natural weathering (Martello, AITPA)
– Accelerated testeing for life time assessment of solar absorber surfaces (Carlsson/Frei/Köhl/Möller, SEES)

Environmental Testing of Natural Stones
-Atmospheric pollution effects on stones of historical monuments: Impact on natural  aging of water and oil repellent products applied on limestones. (Cadot-Leraux/Vallet/Vergés-Belmin, ASTE)
– Environmental simulation of air pollution effects on prepared natural stones. (Reichert/Bräuning/Karotke,GUS)
– A test equipment for the investigation of the effects of air pollutants on stones.(Fimmel/Dillenz, GUS)

Environmental Testing of Polymers, Glass and Wood
– Investigation of the ozone resistance of elastomers (Reichert/Langguth/Arheidt/Pysklo/Kocera, GUS and STOMIL, Poland)
– What is the impact of pollution gases on the photochemical ageing of synthetic fibres? (Reifler/Halbeisen/Schmid, SSEE)
Outdoor weathering and laboratory simulation.
– Air pollution effects on polymer materials -Natural weathering of polymers. (Reichert/Pohsner, GUS)
– Deterioration of glass by atmospheric attack. (Römich/Böhm, GUS)
-Deterioration of wood by climatic and air pollution effects. (Herlyn/Mehlhorn, GUS)
210,- (350,-)

NATURAL AND ARTIFICIAL AGEING OF POLYMERS, 1st European Weathering Symposium, Prague. ISBN 3-9808382-5-0, Published by GUS in 2004
350,- (500,-)

Beställning
Pris exklusive moms. Pris inom parentes för icke medlemmar.

För att beställa publikationer, skicka ett mail till SEES@ri.se och uppge vad du vill ha och hur många exemplar det gäller.

Electronic Environment

SEES är en av de tekniska redaktörerna för tidningen Electronic Environment.

SEES examensarbetstävling

SEES anordnar en pristävling för bästa examensarbete. Tävlingen syftar till att främja intresset för miljötålighetsteknik vid högskolor och universitet i Sverige.

Särskilt områdena:

  • Mekanisk påverkan
  • Transporters produktpåverkan: klimateffekter, vibrationer och stötar
  • Fukt och korrosion
  • Beräkningsmodeller
  • Testmetoder och utrustning för miljötålighetstester
  • Produkters tillförlitlighet och ESS

Prenumerera på våra utskick

Du är välkommen att prenumerera på våra utskick om du är intresserad av vad som händer i föreningen.

Fyll i prenumerationsformuläret här.