I över 127 år har företag runt om i världen vänt sig till Intertek för att säkerställa att deras produkter, processer och system håller hög kvalitet och är säkra att använda. Intertek arbetar med mycket mer än provning, inspektion och certifiering; vi hjälper våra kunder förbättra prestanda, effektivisera tillverkning och logistikkedjor, övervinna hinder och minska risker vid tillträde till nya marknader. Med vår hjälp kan våra kunder öka värdet av sina produkter, skapa konkurrensfördelar, minimera negativ miljöpåverkan och bygga respekterade varumärken. Med över 36 000 anställda i 100 länder är Intertek en av de största aktörerna i branschen. Vi är experter på regelverk och standarder. Oavsett om din verksamhet är global eller lokal kan vi se till att dina produkter lever upp till kraven på kvalitet, hälsa, miljö, säkerhet och socialt ansvar på i stort sett alla marknader världen över. Vi innehar en stor mängd globala ackrediteringar och avtal och vårt kunnande om hur man hanterar regelverk och marknadskrav är oöverträffat. Tjänster Certifiering Hållbarhet och CSR Inspektion Kvalitetssäkring Outsourcing Provning Rådgivning och konsultation Revision Riskhantering Systemcertifiering Utbildning Utvärdering Validering och verifiering Branscher Bygg och fastighet Elektriska och elektroniska produkter Energi Flyg-, rymd och fordonsindustri IT och telekom Kemikalier Konsumentvaror och detaljhandel Leksaker, spel och andra konsumentvaror Lantbruk och livsmedel Medicinteknik, vård och läkemedel Råvaror, skog och skogsförädling Myndigheter och offentlig sektor Textilier, kläder och skor Tillverkningsindustri Ackreditering Våra provningslaboratorier i Sverige (Kista, Järfälla och Västerås) är ackrediterade av det svenska ackrediteringsorganet Swedac inom följande områden: Elsäkerhet för kablar Elsäkerhet för installationsutrustning Elsäkerhet för hushållsmaskiner och verktyg Elsäkerhet för armaturer och strömförsörjning Elsäkerhet för medicintekniska produkter Elsäkerhet för multimedia- och kontorsutrustning EMC och RTTE Specialmätningar: TCO, Energy Star, energieffektivitet, vindkraft Kalibrering (Västerås) Batteri Miljötålighet Du kan också ladda ned ackrediteringsbeslutet inklusive ackrediteringscertifikat från Swedac.

Hemsida: http://www.intertek.se/