När du behöver miljömässig testning, behöver du information som du kan lita på. Som en privat och oberoende svenskt företag, har Bofors Test Center erfarenhet och resurser för att skapa och tillhandahålla viktig information du behöver.

Hemsida: www.testcenter.se