SEES medlemmar kommer att få mer information längre fram.